Organisasjonsnummer:

917 802 084

Navn/foretaksnavn:

IEWG - INTERNATIONAL ECUMENICAL WORKING GROUP FOR DEAF MINISTRY

E-mail:

michael.hoffmann[@]dovekirken.no 

Forretningsadresse:

v/ Michael Hoffmann
c/o Døvekirken
Fagerborggata 12
0360 OSLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk ansvarlig
Michael Hoffmann

Ansvarlig for sidens innhold
Medlemmene